Dane Firmy

AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz Miszta Spółka Jawna
ul. Bankowa 9
82-230 Nowy Staw
Polska

NIP 5792153761
REGON 220524164

numer KRS 0000294585, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto PLN: Bank BZWBK S.A. o/Malbork, numer konta 58 1090 1098 0000 0001 0851 0297
Konto EUR: Bank SWIFT: WBKPPLPP, numer konta PL 41 1090 1098 0000 0001 0851 0312
Konto USD: Bank SWIFT: WBKPPLPP, numer konta PL 21 1090 1098 0000 0001 2972 1177