Doświadczenie

Personel biurowy posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi międzynarodowego i krajowego transportu chemii płynnej w cysternach oraz przewozach flexitanków w systemie intermodalnym. Realizujemy załadunki dla dużych firm chemicznych i handlowych działających na terenie Europy jak i poza jej granicami.