Polityka jakości

Firma AMG Liquids zajmuje się transportem produktów chemicznych przy wykorzystaniu autocystern i flexitanków.

Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie świadczonych usług, poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości realizacji oraz optymalizacji kosztów. Wśród firm działających w naszej branży chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Polityka jakości, jako jeden z najważniejszych elementów ogólnej polityki AMG Liquids jest realizowana w oparciu o strategiczne cele jakości obejmujące swoim zakresem:

  • uzyskiwanie całkowitej zgodności jakości świadczonych usług z wymaganiami Klientów,
  • wdrażanie standardów, które zapewniają niezbędny poziom zgodności funkcjonowania firmy z przepisami prawnymi, normami oraz wymaganiami Klientów
  • zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników o niezbędnej wiedzy oraz wysokich umiejętnościach praktycznych
  • ciągły rozwój zasobów, a w szczególności stałe unowocześnianie floty pojazdów dla osiągnięcia zgodności świadczonych usług z oczekiwaniami Klientów
  • utrzymywanie i stałe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością
  • korzystanie tylko z dostawców spełniających wysokie standardy świadczonych usług zgodnych z wymaganiami klientów
  • umacnianie pozycji AMG Liquids na rynku transportu drogowego i spedycji produktów chemicznych.

Odpowiedzialność za osiąganie przyjętych celów jakości spoczywa na wszystkich pracownikach AMG Liquids.

Środkiem do realizacji polityki jakości jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy  ISO 9001:2015.