Firma AMG Liquids zajmuje się transportem produktów chemicznych przy wykorzystaniu autocystern i flexitanków.

Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie świadczonych usług, poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości realizacji oraz optymalizacji kosztów. Wśród firm działających w naszej branży chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Polityka jakości, jako jeden z najważniejszych elementów ogólnej polityki AMG Liquids jest realizowana w oparciu o strategiczne cele jakości obejmujące swoim zakresem:

 • uzyskiwanie całkowitej zgodności jakości świadczonych usług z wymaganiami Klientów,
 • wdrażanie standardów, które zapewniają niezbędny poziom zgodności funkcjonowania firmy z przepisami prawnymi, normami oraz wymaganiami Klientów
 • zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników o niezbędnej wiedzy oraz wysokich umiejętnościach praktycznych
 • ciągły rozwój zasobów, a w szczególności stałe unowocześnianie floty pojazdów dla osiągnięcia zgodności świadczonych usług z oczekiwaniami Klientów
 • utrzymywanie i stałe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością
 • korzystanie tylko z dostawców spełniających wysokie standardy świadczonych usług zgodnych z wymaganiami klientów
 • umacnianie pozycji AMG Liquids na rynku transportu drogowego i spedycji produktów chemicznych.

Odpowiedzialność za osiąganie przyjętych celów jakości spoczywa na wszystkich pracownikach AMG Liquids.

Skontaktuj się z nami

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celach kontaktowych oraz oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności.

  • gazele
  • znaki certyfikacji